Vanuit de BWV vinden we het onderwerp veiligheid van onze buurt een belangrijk aspect en dus hebben we weer aandacht voor de AED en een reanimatiecursus.

Herhaalcursus:

Voor mensen die al een beginnerscursus hebben gehad.

  • Datum: Juli 2024 (datum en starttijd volgt)
  • Duur: circa 2 uur
  • kosten: € 25

Beginnerscursus:

Er moeten minimaal 5 aanmeldingen zijn om dit door te laten gaan.

Dit is voor mensen die nog geen ervaring hebben met reanimatie en een AED.

  • Datum: volgt bij voldoende animo (in juli)
  • Duur: circa 2 uur
  • kosten: € 35

Cursus wordt gegeven door Eelco Pettinga

We hebben sinds 2019 een AED in de wijk, deze hangt aan de garage tussen De Horsa nummer 2 (Boonstra) en 4 (Veenstra). De Buurt AED is deze week weer voorzien van nieuwe pads en is voor de komende 3 jaar weer klaar.

Mooi dat er een AED dichtbij is, maar wat als er niemand in de buurt is die kan reanimeren? Een korte reactietijd is het belangrijkste wat er is bij een reanimatie. Daarom willen we als BWV deze reanimatiecursus organiseren.

Alle buurtbewoners die al kunnen reanimeren (werknemers in de zorg, BHV -ers, brandweer en politiemedewerkers, etc.) willen we vragen zich te registreren op HartslagNU.NL zodat er snel gereageerd kan worden bij een reanimatie in de wijk.

Aanmelden via formulier:

Privacy verwerking *