Vanuit de BWV vinden we het onderwerp veiligheid van onze buurt een belangrijk aspect en dus hebben we dit jaar een AED weten te regelen. De AED hangt inmiddels alweer een paar maand aan de garage tussen De Horsa nummer 2 (Boonstra) en 4 (Veenstra).

Een korte reactietijd is het belangrijkste wat er is bij een reanimatie.

Mooi dus dat er nu een AED dichtbij is, maar wat als er niemand in de buurt is die kan reani- meren? Om dat te voorkomen willen we als BWV een Reanimatie Cursus organiseren. Mocht je nog niet kunnen reanimeren of een opfriscursus willen, geef dit dan aan via een e- mail bij alvestedewyk@gmail.com, zodat we bij voldoende deelname dit kunnen realiseren. Het kan wel zijn dat er kosten verbonden zijn aan die cursus, maar daar komen we bij vol- doende deelname dan nog op terug, eerst maar de interesse peilen.

Daarnaast wil ik alle buurtbewoners die al kunnen reanimeren (werknemers in de zorg, BHV -ers, brandweer en politiemedewerkers, etc.) vragen zich te registreren op HartslagNU.NL zodat er snel gereageerd kan worden bij een reanimatie in de wijk.