Nieuws

De vis en supsteiger gerealiseerd

4 augustus 2023|

Onze mooie Alvestêdewyk in Franeker is een vis- en supsteiger rijker.Door de inzet van verschillende partijen is er een hele mooi steiger gerealiseerd die voor iedereen te gebruiken is voor verschillende doelen. Open publicatie

Vis en supsteiger

1 januari 2023|

Vissen en suppen zijn activiteiten die we veel zien in onze waterrijke Alvestedêwyk. Ook de afgelopen zomer werden er veelvuldig actieve buurtge- noten gesignaleerd op het water die gebuik maakten van een supplank, en

Feestelijke Opening Speeltuin Alvestêdewyk Zat 6 Nov

30 oktober 2021|

Het is eindelijk zover: de vernieuwde speeltuin is een feit! Dat vraagt natuurlijk om een feestelijke opening. Daarom willen wij, als feestcommissie van de Alvestêdewyk, jullie graag uitnodigen om samen met ons alle nieuwe

Update planning 31-03-2021

31 maart 2021|

Planning woonrijp maken en riolering: klik bijgaande tekening.   Houten walbeschoeiing Onlangs hebben de uitvoerende partijen een rondje door de wateren gemaakt en nog een aantal slechte plekken van de walbeschoeiing geconstateerd. Deze zullen

  • Grafische iconen lamp envelop ! ? hart pen

Update planning 18-09-2020

9 november 2020|

Stand van zaken op 18-09-2020. Arumer-Feart van nummer 2 t/m 28 gereed. De Horsa van nummer 16 t/m 28 gereed . Berltsumer Wiid van nummer 1 t/m 33 gereed. Aesterfeart riool van nummer 1

  • Grafische iconen lamp envelop ! ? hart pen

Update planning 15-5-2020

4 juni 2020|

Stand van zaken op 15-05-2020. Arumer-Feart van nummer 2 t/m 28 gereed. De Horsa van nummer 16 t/m 28 gereed. Berltsumer Wiid van nummer 1 t/m 33 gereed. Aesterfeart riool van nummer 1 t/m

  • Haagbeuk

Afwerken van bermen langs de vernieuwde bestrating

18 november 2019|

15-10-2019 Overal waar de nieuwe bestrating nu klaar is worden in het komend plantseizoen de bermen afgewerkt en ingezaaid en hagen en bomen geplant. Link 18-11-2019 Dhr. Wheda gaat langs de deuren om de werkzaamheden

  • Grafische iconen lamp envelop ! ? hart pen

Stand van Zaken

15 oktober 2019|

Werkzaamheden aan het riool in de Aesterfaart zijn afgerond en het laatste gedeelte fundering kan aangebracht worden. In de loop van week 42 wordt begon nen met bestraten vanaf het keerplein aan het einde.

Archief

Stempelpost 2019-1
Stempelpost 2019-1
stempelpost 2018-1
stempelpost 2017-2
stempelpost 2017-1
stempelpost 2016-1