Nieuws

Update planning 31-03-2021

maart 31st, 2021|

Planning woonrijp maken en riolering: klik bijgaande tekening.   Houten walbeschoeiing Onlangs hebben de uitvoerende partijen een rondje door de wateren gemaakt en nog een aantal slechte plekken van de walbeschoeiing geconstateerd. Deze zullen

  • Grafische iconen lamp envelop ! ? hart pen

Update planning 18-09-2020

november 9th, 2020|

Stand van zaken op 18-09-2020. Arumer-Feart van nummer 2 t/m 28 gereed. De Horsa van nummer 16 t/m 28 gereed . Berltsumer Wiid van nummer 1 t/m 33 gereed. Aesterfeart riool van nummer 1

  • Grafische iconen lamp envelop ! ? hart pen

Update planning 15-5-2020

juni 4th, 2020|

Stand van zaken op 15-05-2020. Arumer-Feart van nummer 2 t/m 28 gereed. De Horsa van nummer 16 t/m 28 gereed. Berltsumer Wiid van nummer 1 t/m 33 gereed. Aesterfeart riool van nummer 1 t/m

  • Haagbeuk

Afwerken van bermen langs de vernieuwde bestrating

november 18th, 2019|

15-10-2019 Overal waar de nieuwe bestrating nu klaar is worden in het komend plantseizoen de bermen afgewerkt en ingezaaid en hagen en bomen geplant. Link 18-11-2019 Dhr. Wheda gaat langs de deuren om de werkzaamheden

  • Grafische iconen lamp envelop ! ? hart pen

Stand van Zaken

oktober 15th, 2019|

Werkzaamheden aan het riool in de Aesterfaart zijn afgerond en het laatste gedeelte fundering kan aangebracht worden. In de loop van week 42 wordt begon nen met bestraten vanaf het keerplein aan het einde.

  • Buddleja Atalanta

Vlinderidylle

oktober 15th, 2019|

Het eerste bloeijaar van de idylle zit er op. We hebben gezien dat het vorig jaar oktober ingezaaide gebied mooi is opgekomen, maar afgelopen voorjaar en zomer nog een vrij eenzijdig beeld gaf. Sommige

  • Walbeschoeiing hardhout nieuwbouw

Walbeschoeiing

oktober 15th, 2019|

Er blijken problemen te zijn met de walbeschoeiing in de Rietbuurt. Na 10 jaar beginnen er op sommige plaatsen rotte plekken te ontstaan. In principe zijn de bewoners zelf verantwoordelijk voor het onderhoud eraan.

Archief

Stempelpost 2019-1
Stempelpost 2019-1
stempelpost 2018-1
stempelpost 2017-2
stempelpost 2017-1
stempelpost 2016-1

Aanmelden op de nieuwsbrief van de BWV