Onderhoud watergangen en beschoeiingen

Kennelijk heerst onduidelijkheid over het onderhoud aan de watergangen en beschoeiingen in de Rietbuurt. Bewoners wenden zich tot de