Er zijn diverse partijen en personen betrokken bij de ontwikkeling van de wijk. Een aantal zijn voor beheer en onderhoud, anderen weer voor ontwikkeling en of problemen. Om hier wat meer helderheid in te verschaffen, hebben we onderstaande overzicht gemaakt.

BWV (Brede Wijkvertegenwoordiging Alvestêdewyk)

De BWV vertegenwoordigt ons als bewoners van de wijk in gesprekken met de gemeente en BPD (Projectontwikkelaar). Daarnaast hebben we steeds meer het doel om activiteiten te organiseren en bewoners samen te brengen. We richten ons op het bevorderen van de leefbaarheid van de wijk. We nemen signalen vanuit de wijk mee naar de betrokken partijen en worden door hun op de hoogte gebracht en gehouden van ontwikkelingen.

Wil je meedoen?

Mail ons op alvestedewyk@gmail.com of spreek een van de onderstaande buren aan.

In de BWV zitten de volgende buren:

  • Lideke Stoffelsma (Blikfaart 6) – Secretaris
  • Greetje Lap (Blikfaart 9) – Penningmeester
  • Feite Westra (De Rie 2)
  • Janette Abma (Dyksfeart 34)
  • Jeroen Salverda (Aesterfaart 18)
  • Steven Nauta (Berltsumer Wiid 41)
  • Frans Zwaan (Berltsumer Wiid 1)
  • Iris Ykema (Arumer Feart 32)

BPD

Deze partij, voorheen Bouwfonds, is de gebiedsontwikkelaar van de wijk. BPD moet ervoor zorgen dat de wijk voorzien wordt van de juiste infrastructuur en dat de kavels verkocht worden. Zij willen een fraaie en duurzame woon en leefomgeving realiseren en hopen de wijk dan ook zo snel mogelijk te kunnen afronden.

BPD is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gedeeltes van de wijk welke nog niet zijn opgeleverd aan de gemeente. Op dit moment is alleen de groenstrook tussen de Riet en Lanenbuurt aan de gemeente overgedragen.

Gert Jan Plomp (BPD) – Is gebiedseconoom bij BPD en verantwoordelijk voor de grondexploitatie en civiele zaken.

William Derks (BPD) – Is de Senior projectmanager met als taak om het project Alvestedewyk tot een succesvol einde te brengen. Zijn main focus is woningbouwontwikkeling.

Jan van Buren (BPD) – Is de BPD-man in het veld en is contactpersoon voor bewoners voor alles op en rond de wijk. Hij bewaakt en coördineert de binnengekomen vragen en zet deze uit bij de juiste partij. Hij is ook de man achter info.alvestedewyk@bpd.nl Hier kun je algemene vragen en verzoeken voor verbeteringen kwijt.

Niet-urgente zaken, moeten bij dit loket aangebracht worden.

Sweco

Sweco is een ingenieursadviesbureau ingehuurd door BPD om toe te zien op de uitvoering van werkzaam- heden door derde partijen als bijv. Faber.

Sibbele Wheda – is als project coördinator de man die geregeld in onze wijk te zien is. Hij stelt vast of de werkzaamheden conform afspraak uitgevoerd worden, denk hierbij aan bestrating, riolering etc.. Mocht je hem in de buurt treffen, kun je hem altijd aanschieten voor een vraag. Hij zorgt er voor dat dit ook weer bij Jan van Buren terechtkomt en belegt dit eventueel weer bij externe par tijen. Indien nodig kun je hem ook bellen op 06-51359990

Urgente (acute) zaken, kunnen bij Sibbele aangebracht worden. Denk aan bijvoorbeeld levensbedreigende situaties en nooddiensten die niet op de plaats van bestemming kunnen komen door wegversperringen en wegopbrekingen.

A. Faber b.v.

Aannemer Faber is verantwoordelijk voor de vervanging van de riolering en het woonrijp maken van de wijk.

Anne van Straten – is vanuit aannemer Faber het aanspreekpunt. Hem kun je ook bij urgente (acute) zaken benaderen.

Hij is telefonisch bereikbaar op 06-10337471

A.FABER

Anne van Straten

Gemeente Waadhoeke

De gemeente heeft in verschillende plannen (o.a. beeld- en kwaliteits- en bestemmingsplan) afspraken gemaakt met BPD over wat er in de wijk moet komen en waar dat aan moet voldoen. Deze plannen vormen de basis van afspraken waarop de werkzaamheden uitgevoerd worden. Op het moment dat zaken gereed zijn, worden deze overgedragen aan de gemeente en vanaf dat moment is de gemeente verantwoordelijk.

Marja van der Meer – is verantwoordelijk wethouder voor de ontwikkeling van de Alvestedewyk.

Dick Wolbers – is bij de gemeente projectmanager aangaande de Alvestedewyk en is daarmee de evenknie van William Derks (BPD). Dick legt verantwoording af aan de verantwoordelijke wethouder en gemeenteraad.

Hendrik Tamsma– is dorpen- en wijkencoördinator bij de gemeente en heeft de Alvestedewyk in zijn portefeuille. Hendrik is het aanspreekpunt voor niet-bouw gerelateerde zaken. Vanuit deze functie wordt er vooral gekeken naar leefbaarheid van de wijk en eventuele problemen. Hij rapporteert aan Wethouder Marja van der Meer.

Wilt u bij de gemeente melden dat er iets kapot is, overlast geeft of een gevaar veroorzaakt? Doe dit direct online! via https://www.waadhoeke.nl/melding

Website nieuws en contact

Heeft u wat leuks of nieuwswaardigs wat u wilt delen op de site ook dan kunt u hiervoor mailen.