Aantal reacties 89 van de 95 verstuurde mails!

Op 25 oktober 2022 heeft de projectgroep verkeersveiligheid van de BWV een enquête gestuurd naar de 95 ons bekende e-mailadressen in de wijk. Hierop zijn 89 reacties gekomen. Een super response. Dank voor jullie tijd en aandacht. Jullie antwoorden op de vragen van de enquête bevestigen de zorgen van de BWV over de verkeerssituatie in de wijk. Het merendeel van jullie ondervindt dat inderdaad als onveilig.

De uitkomsten en suggesties voor verbeteringen zijn voorgelegd aan de verantwoordelijke ambtenaar van de Gemeente. Voorgestelde verbeteringen zijn o.a.: drempels, anders plaatsen van bloembakken, voetgangersoversteekplaats, duidelijker de overgang van 60km naar 30km aangeven. Tot nu toe zijn er nog geen acties ondernomen, maar wij houden het ‘warm’. Ondertussen gaan wij met hulp van de bewoners op de NL-Doet dag (11 maart) al een paar plannen uitwerken. Hieronder kan je de resultaten van de reacties op de enquête zien.

Bekijk hier alle resultaten