Eens per jaar is er een gesprek van de verantwoordelijke wethouder met de vertegenwoordiging van een wijk of dorp. 17 juli hadden wij ons gesprek met wethouder Haarsma en onze wijken coördinator Els Hiemstra. Belangrijkste punten van bespreking waren:

Stand van zaken:

De leefbaarheid in de wijk lijdt sterk onder de noodzakelijke vervanging van de riolering en het woonrijp maken. Daarnaast zijn we bezorgd of na vervanging alle problemen met de riolering ook echt zijn opgelost. Ook het woonrijp maken zou volgens ons best wel sneller kunnen. Daarnaast zorgen ook de (noodzakelijke) bouw- activiteiten voor overlast.

Aan de andere kant zijn we natuurlijk heel blij dat er nu zoveel gebouwd wordt in met name de Lanenbuurt en aan de Dyksfeart en dat het woonrijp maken wordt uitgevoerd voor zover mogelijk is. Hopelijk blijft dit allemaal ook zo doorgaan.

Het groenonderhoud zou beter kunnen. Weliswaar is het grootste deel overgedragen aan de gemeente maar er vallen ook stukken tussen wal en schip en worden dan nauwelijks onderhouden. Dit bepaalt mede de uit- straling van de wijk.

De verkeerssituatie op de Stempelpost blijft zorgen baren. Voor en na de bloembakken wordt er vaak nog te snel gereden. Er moet goed gekeken worden naar de definitieve inrichting van de Stempelpost.

Ontwikkeling Alvestêdewyk:

Na 11 jaar bouwen zijn er bijna 150 woningen in de Alvestêdewyk. Afronding van de 1e en 2e fase gaat nog zeker een aantal jaren duren. De gemeente is bezig een woonvisie te ontwikkelen voor de hele Waadhoeke. Hoe de ontwikkeling van de Alvestedewyk hier in gaat passen moet nog maar blijken. Wat ons betreft wordt er vol ingezet op een voortvarende ontwikkeling van de wijk. Ook de gemeente heeft er alle belang bij dat de wijk nu snel verder ontwikkeld wordt. Als BWV willen we betrokken blijven bij de ontwikkeling.

In hoeverre de 3e en 4e fase (nog eens 300 huizen) ooit ontwikkeld zal worden is maar zeer de vraag. De komende jaren zeker niet. De beschikbare gronden zouden wellicht ook benut kunnen worden voor voorzieningen voor de wijk of voor heel Franeker. De gemeente staat open voor ideeën hiervoor.