Dit voorjaar gaat goed beginnen! Op het zuidelijkste puntje van de Alvestêdewyk in Franeker – aan de rand van de idylle – is een prachtige zwaluwtil voor huiszwaluwen geplaatst. Deze til is mogelijk gemaakt door een goede samenwerking tussen en sponsoring van:

– Projectgroep Idylle Waadhoeke “The next level”
– De Kening – www.kening.frl
– Gemeente Waadhoeke – www.waadhoeke.nl
– Bouwbedrijf Frankena – www.frankenabouw.nl
– Westra – www.westra.nl
– AMS Franeker – www.annamaria.nl
– Vogelwacht Franeker – www.vogelwachtfraneker.nl