zaterdag – 16 maart 2024 verzamelen om 10.30 uur in de speeltuin

Wij hebben ons als wijkvereniging aangemeld bij NL doet voor diverse klussen.

Opruimen van de afval met grijpers en afvalzakken

Planten van bloemen in de bloembakken op de stimpelpost

Schilderen van een zebrapad tussen de speeltuinen (dit wordt opgeschoven ivm de temperatuur)

We gaan een zebrapad aanbrengen tussen te speeltuinen op de Stimpelpost. Met (hopelijk) het effect dat er minder hard gereden en beter uitgekeken wordt. Voor een veilige toegangsweg en oversteek voor de kinderen van de speeltuin. Dit is een speciale klus, waar misschien niet iedereen aan mee kan helpen. We plannen deze opnieuw wanneer we wat beter weer bij hebben. Maar er blijven nog genoeg klussen over om samen te doen. We gaan samen zwerfvuil opruimen en het groen en het water / riet ontdoen van afval. De grote bloembakken op Stimpelpost moeten worden opgefrist. Onkruidvrij maken, eventueel boompjes snoeien en weer mooi aanvullen met bloeiende en kleurige planten.

We hopen dat er genoeg vrijwilligers in onze mooie wijk zijn die mee willen doen. Jong en oud, iedereen is welkom om te helpen.

Om veilig te kunnen schilderen en te werken aan het zebrapad moet het verkeer de Stimpelpost even afgesloten/omgeleid worden. via de het schelpenpad. Moet je erlangs houd dan rekening met deze tijdelijke situatie.

Zaterdagochtend vanaf 10.30 uur verzamelen bij de speeltuin. Afvalzakken en grijpers voor het opruimen zijn aanwezig. Voor de plantenbakken is het handig als je zelf gereedschap meeneemt. Tot zaterdag 16 maart!

https://www.nldoet.nl/activiteit/veilig-en-schoon-op-e-dyk-de-alvestedewyk