Een bewoner van onze buurt heeft geklaagd over de ondiepte bij de ingang van onze wijk vanaf het kanaal. Ze kunnen namelijk niet zonder de grond te raken met de boot de wijk inkomen.

Nadat ze dit bij de gemeente heeft gemeld en daar niet echt verder kwam, is ze contact op gaan nemen met de provincie en daar is uiteindelijk een peiling uit gekomen (foto).

Naar aanleiding van de meting (en bemonsteren plus labonderzoek grondkwaliteit) is er opdracht gegeven om het dieper te maken en dit is recentelijk door baggerbedrijf Blauw gedaan.  De diepte zit nu op 1,8m. Het zat soms als de sluizen in Harlingen open zijn maar op 1,10m.

Een speciaal bedankje aan Rina Franke voor de inzet.