Wat gebeurd er in de wijk?

Gereedmaken bestratingen:

 • Parkeerterrein tussen Blikfaart en Sudhoeksterfaart 2022 week 47-51

 • Blikfaart 2023 week 2 – 5

 • De Rie tussen Blikfaart en Sudhoeksterfaart 2023 week 5 – 8

 • Sudhoeksterfaart 2023 week 7 –12

Dit betekent dat voor het einde van de eerste helft van 2023 de boel gereed is en de straten qua beheer en onderhoud overgedragen worden aan de gemeente.

 • 02-06-2023

  WhatsApp wijk community

 • 23-05-2023

  Wanneer wordt er gemaaid in de wijk?

 • Kadasterkaart alvestedewyk 2023

  10-10-2022

  Onderhoud watergangen en beschoeiingen

Volg hier de besproken, verwachte, actuele en afgerond werkzaamheden in de wijk.

De volgende werkzaamheden moeten nog uitgevoerd worden om de eerste fase van de Riet- buurt en Lanenbuurt af te ronden:

• Parkeerterrein tussen Blikfaart en Sudhoeksterfaart 2022 week 47-51
• Blikfaart 2023 week 2 – 5
• De Rie tussen Blikfaart en Sudhoeksterfaart 2023 week 5 – 8
• Sudhoeksterfaart 2023 week 7 –12

Dit betekent dat voor het einde van de eerste helft van 2023 de boel gereed is en de straten qua beheer en onderhoud overgedragen worden aan de gemeente.