Er wordt druk gebouwd in de wijk en er komen steeds meer bewoners in de wijk wonen. Tegenwoordig heeft iedere huishouding toch wel 1, 2 of zelfs meer auto’s. Deze auto’s moeten geparkeerd worden en het liefst wil een ieder dit zo dicht mogelijk bij huis.

We zien de laatste tijd dat er veel auto’s op straat of in de groenstroken worden geparkeerd. Hierdoor worden stra- ten minder overzichtelijk en worden groenstroken kapot gereden.

Graag willen we een ieder vragen om de eigen oprit te gebruiken, die vaak gemaakt is voor twee auto’s. Daarnaast is er op de Arumer Feart een parkeerkoffer gerealiseerd en staat er ook één in de planning voor de Berltsumer Wiid. Mocht dit niet lukken dan willen we een ieder verzoeken de auto zo te parkeren dat deze zo weinig mogelijk overlast geeft voor de andere buurtbewoners.