Dit voorjaar gaat goed beginnen! Op het zuidelijkste puntje van de Alvestêdewyk in Franeker – aan de rand van de idylle – wordt een prachtige zwaluwtil voor huiszwaluwen geplaatst.
Met veel plezier nodig wij u uit om op ​19 maart om 11 uur de plaatsing van de Zwaluwtil bij te wonen.

Deze til is mogelijk gemaakt door een goede samenwerking tussen en sponsoring van:
– Projectgroep Idylle Waadhoeke “The next level”
– De Kening – www.kening.frl
– Gemeente Waadhoeke – www.waadhoeke.nl
– Bouwbedrijf Frankena – www.frankenabouw.nl
– Westra – www.westra.nl
– AMS Franeker – www.annamaria.nl
– Vogelwacht Franeker – www.vogelwachtfraneker.nl

Facebook link evenement