Vanuit de BWV vinden we het onderwerp veiligheid van onze buurt een belangrijk aspect en dus hebben we weer aandacht voor een reanimatiecursus.

Herhaalcursus:

Voor mensen die al een beginnerscursus hebben gehad.

  • Datum: Donderdag 20 Juli 2023 (starttijd volgt)
  • Duur: circa 2 uur
  • kosten: € 25

Beginnerscursus:

Er moeten voldoende aanmeldingen zijn om dit door te laten gaan.

Voor mensen die nog geen ervaring hebben met reanimatie en een AED.

  • Datum: volgt bij voldoende animo
  • Duur: circa 2 uur
  • kosten: € 35

Cursus wordt gegeven door Eelco Pettinga

We hebben sinds 2019 een AED in de wijk, deze hangt aan de garage tussen De Horsa nummer 2 (Boonstra) en 4 (Veenstra).

Mooi dat er een AED dichtbij is, maar wat als er niemand in de buurt is die kan reanimeren? Een korte reactietijd is het belangrijkste wat er is bij een reanimatie. Daarom willen we als BWV een reanimatiecursus organiseren.

Alle buurtbewoners die al kunnen reanimeren (werknemers in de zorg, BHV -ers, brandweer en politiemedewerkers, etc.) willen we vragen zich te registreren op HartslagNU.NL zodat er snel gereageerd kan worden bij een reanimatie in de wijk.

Aanmelden via formulier:

Privacy verwerking *