Woningbouw

  • Alle woningen in de Lanenbuurt en Rietbuurt fase 1 zijn gereed.
  • In Rietbuurt fase 2 is Burrefeart in uitvoering.
  • Appartementen start begin 2024.
  • Warkumer Trekfeart start begin 2025.
  • Wytmarsumer feart start midden 2025.

Woonrijpmaken

Lanenbuurt en Rietbuurt fase 1 zijn gereed alleen nog wat inzaaien en bomen planten.

Onderhoud asfalt Stempelpost

Het asfalt in de Stempelpost was plaatselijk slecht en is hersteld.


Verkeersmaatregel Stempelpost

Om nog wat meer aan de snelheid te doen zal er een tijdelijke kunststof drempel aangebracht. Deze zal in week 41 aangebracht worden.


Beplanting

Alle sierbeplanting en beukenhagen zijn aangebracht.

De laatste bomen worden in dit najaar geplant.


Aanbrengen openbare verlichting

De meeste openbare verlichting is geplaats . Er moeten er nog twee geplaats worden.


Bouwrijp maken laatste gedeelte Rietbuurt fase 2

Start bouwrijp maken eind 2023 en voorjaar 2024 gereed .

Nutsbedrijven Rietbuurt fase 2 Start voorjaar 2024 .