• Werkzaamheden aan het riool in de Aesterfaart zijn afgerond en het laatste gedeelte fundering kan aangebracht worden. In de loop van week 42 wordt begon nen met bestraten vanaf het keerplein aan het einde.
  • In januari zal aangevangen worden met het vervangen van het riool en het definitief bestraten in het achterste deel van de Dyksfeart. Daarna volgt het definitief bestraten van het laatste stuk van de Berltsumer Wiid. Bij alles geldt wel dat e.e.a. afhankelijk is van het weer.
  • Overal waar de nieuwe bestrating nu klaar is worden in het komend plantseizoen de bermen afgewerkt en ingezaaid en hagen en bomen geplant.
  • Aan de Aesterfaart zit een bocht in de sloot waar een ophoping van slib is ont- staan, waardoor het water boven het afgesproken minimum is geraakt. De boten die daar varen hebben hier last van en dus zal dit binnenkort uitgebaggerd worden
  • In week 40 is er overleg geweest met de gemeente en de Welstandscommissie over een nieuw plan van 8 vrijstaande woningen aan de Dyksfeart (noordzijde). De commissie heeft positief geantwoord en inmiddels liggen de plannen bij de aan- nemer. De verwachting is dat binnen enkele weken dit plan in verkoop kan gaan. Het plan wordt aangeboden door Brummelhuis uit Deventer https://brummelhuis.nl/