Walbeschoeiing

Er blijken problemen te zijn met de walbeschoeiing in de Rietbuurt. Na 10 jaar beginnen er op sommige plaatsen rotte plekken