Parkeren

Er wordt druk gebouwd in de wijk en er komen steeds meer bewoners in de wijk wonen. Tegenwoordig heeft iedere huishouding toch