Stand van Zaken

Werkzaamheden aan het riool in de Aesterfaart zijn afgerond en het laatste gedeelte fundering kan aangebracht worden. In de loop van