De Horsa wordt binnenkort eindelijk bestraat. Tot nu toe leidde de omleiding via de rijplaten tot een aantal onveilige situaties en er zijn meerdere klachten over het wegzakken van platen in het gras. Ook is er geluidsoverlast door klapperende platen. De verbazing was nog groter toen eerst was begonnen met de Aesterfaart zonder de Horsa af te maken.

Deze klachten zijn besproken en gemeld in het BWV overleg en hierop zijn meerdere acties geweest richting de projectontwikkelaar.

Uitkomst is dat:

  • Bewoners kunnen tijdelijk over “het puin” rijden, zolang dat om de straatwerkzaamheden nog kan.
  • De rijplaten zijn recht gelegd. Deze blijven liggen tot de Horsa klaar is, zodat tijdens het straten nog over de rijplaten kan worden gereden.

De Aesterfaart wordt eerst bestraat, dit was altijd al de bedoeling omdat anders over het nieuwe straatwerk van de Horsa moet worden gereden met de stenen van de Aesterfaart. Dat de Aesterfaart en daardoor ook De Horsa veel langer duurt kan helaas niet worden veranderd. “De uitvoerder Faber weet de noodzaak.”