Stand van zaken op 15-05-2020.

 • Arumer-Feart van nummer 2 t/m 28 gereed.
 • De Horsa van nummer 16 t/m 28 gereed.
 • Berltsumer Wiid van nummer 1 t/m 33 gereed.
 • Aesterfeart riool van nummer 1 t/m 24 gereed. (Dit is de hele straat)
  Woonrijp van nummer 4 t/m 18 definitief en de rest tijdelijke bestrating.
 • Dyksfeart van nummer 26 t/m 39 gereed

Planning voor de komende periode 2020.

 • Arumer-Feart van nummer 30 t/m 40 aanbrengen inritten met tijdelijke bestrating . Is In uitvoering en week 22 gereed.
 • Dyksfeart nummer 5 t/m 19 aanbrengen inritten met tijdelijke bestrating. Is in uitvoering en week 23 gereed.
 • Dyksfeart nummer 1 t/m 27 aanbrengen riool en tijdelijke bestrating. Week 34 t/m 42.

Stand van zaken beplanting.

 • In alle straten die nu woonrijp zijn is de beplanting aangebracht met uitzondering van
  • Dyksfeart nummer 26 t/m 39. Uitvoering in het najaar van 2020.
  • Berltsumer Wiid van nummer 23 t/m 33. Uitvoering in het najaar van 2020.

Stand van zaken afwerken en inzaaien bermen.

 • Bij alle straten die woonrijp zijn is de berm afgewerkt en ingezaaid.

Stand van zaken aanbrengen openbare verlichting

 • Bij alle straten die woonrijp zijn is de nieuwe verlichting aangebracht met uitzondering een mast in de Bertsumer Wiid die nog geplaatst moet worden. De aansluiting is wel gemaakt.