Stand van zaken op 18-09-2020.

 • Arumer-Feart van nummer 2 t/m 28 gereed.
 • De Horsa van nummer 16 t/m 28 gereed .
 • Berltsumer Wiid van nummer 1 t/m 33 gereed.
 • Aesterfeart riool van nummer 1 t/m 24 gereed . Dit is de hele straat .Woonrijp van nummer 4 t/m 18 definitief en de rest tijdelijke bestrating .
 • Dyksfeart van nummer 26 t/m 39 gereed .
 • Dyksfeart van nummer 1 t/m 27 riool en tijdelijke bestrating gereed .
 • Dyksfeart tijdelijke inritten gereed.

Planning voor de komende periode 2020.

 • Lannenbuurt daar waar woningen gereed zijn tijdelijke inrit aanbrengen .
 • Blikfaart van nummer 1 t/m 31 riool en woonrijp maken voorjaar 2021. (Dit moet nog worden besproken)
 • Stand van zaken beplanting
 • In alle straten die nu woonrijp zijn is de beplanting aangebracht met uitzondering van ;
  • Dyksfeart nummer 26 t/m 39 . Uitvoering in het najaar van 2020 .
  • Berltsumer Wiid van nummer 23 t/m 33 .Uitvoering in het najaar van 2020.

Stand van zaken afwerken en inzaaien bermen.

 • Bij alle straten die woonrijp zijn is de berm afgewerkt en ingezaaid . In verband met droogte zijn er wat bermen waar weinig gras staat . Die worden in het voorjaar van 2021 opnieuw ingezaaid of door gezaaid .

Stand van zaken aanbrengen openbare verlichting

 • Bij alle straten die woonrijp zijn is de nieuwe verlichting aangebracht.