Planning woonrijp maken en riolering:

klik bijgaande tekening.

 

Houten walbeschoeiing

Onlangs hebben de uitvoerende partijen een rondje door de wateren gemaakt en nog een aantal slechte plekken van de walbeschoeiing geconstateerd. Deze zullen de komende periode worden hersteld en daarmee is de kwaliteit van de gehele walbeschoeiing weer naar behoren.

Toekomstige kopers zullen wij in de contractstukken over deze beschoeiing en met name het onderhoud ervan nog meer onder de aandacht brengen.

1ste fase Rietbuurt (kavels Dyksfeart)

Sinds nov. 2019 is Brummelhuis in verkoop met woningontwerpen voor 8 kavels aan de Dyksfeart. Al eerder is gemeld dat de verkoop niet vlot liep en op dit moment is ook maar 1 woning in aanbouw. Maar het tij lijkt zich te keren. Er hebben zich de afgelopen maand(en) een aantal optanten gemeld waarmee Brummelhuis in gesprek is gegaan. De aannemer bij dit project heeft eind 2020 aangegeven door drukte niet meer de volle aandacht te kunnen geven aan dit plan. Brummelhuis heeft vervolgens met regionale aannemer Kolthof gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt. Zij gaan de overige woningen bouwen. Mogelijk heeft dat nieuws geleid tot (meer) vertrouwen bij de klant, want het laatste nieuws van vanochtend afgelopen vrijdagmiddag is dat 2 kopers de koopovereenkomst gaan tekenen en dat de 3de ook aanstaande is om te gaan tekenen. Dat zijn zeer positieve berichten en we hopen dat ook de laatste 4 kavels op korte termijn verkocht kunnen gaan worden, want ook deze woningen zijn allemaal onder optie.

2de fase Rietbuurt

Het concept beeldkwaliteitsplan en uitwerkingsplan is afgelopen week naar de gemeente gestuurd om te worden beoordeeld. Daarmee is weer een stap gezet! Want Bb. Kuin zit klaar om haar ontwerpen van de woningen aan de gemeente te mogen presenteren.

Het bouwrijp maken (bestrating en riolering) verwacht men te starten in mei – juni. De rode draad hierin zijn de nutsbedrijven voor water en elektra. Zij hebben vooralsnog aangegeven pas eind Q4 van dit jaar de leidingen te kunnen aanleggen. Het is daar bijzonder druk en helaas is de invloed daarop beperkt, anders dan hen tijdig de definitieve stukken aan te leveren en zij ons plan kunnen inplannen.