Begin dit jaar lieten de snelheidsmetingen zien dat er geen acute verkeersveiligheidsissues waren, maar daar herkende de BWV zich niet in. We zijn in gesprek gegaan met de Gemeente over de locatie van de meting en over de wijze van meten en op basis daarvan is er afgesproken opnieuw metingen te doen, nu op een andere plek en met 2 soorten meetapparatuur.

In oktober hebben we jullie een enquête gestuurd en in november hebben we met de Gemeente Waadhoeke de resultaten van de verkeersmetingen en de enquête besproken en de conclusie is dat er wel maatregelen geadviseerd worden en dan met name bij de binnenkomst van de wijk (overgang 60 naar 30km/u). Daarnaast kan met minimale middelen er nog een reeks verbeteringen doorgevoerd worden, door bv.: wegvlakken te verven.

In gesprek met de Gemeente bekijken we de haalbare vervolgstappen en tijdens de komende NL-Doet willen we hier een vervolg aangeven.