Vissen en suppen zijn activiteiten die we veel zien in onze waterrijke Alvestedêwyk.
Ook de afgelopen zomer werden er veelvuldig actieve buurtge- noten gesignaleerd op het water die gebuik maakten van een supplank, en ook wordt er regelmatig gevist in de wijk
En dus willen we in de wijk, zoals al eerder aangekondigd, een steiger gelegen in de Alvestedêwyk waarvan iedereen gebruik kan maken.
De gekozen locatie is aan het eind van De Horsa.
De BWV heeft contact gelegd met de diverse betrokken partijen, en aansluitend hebben er reeds vele afspraken plaatsgevonden. Het geld voor de realisatie is bijna binnen. Zowel de Vis Federatie als de Visvereniging “De Deinende Dobber” hebben een bijdrage toegezegd. Het ontbrekende bedrag voor de offerte is aangevraagd bij de Gemeente en deze maand ook toegezegd!
De realisatie zal in het voorjaar van 2023 zijn.