Het eerste bloeijaar van de idylle zit er op. We hebben gezien dat het vorig jaar oktober ingezaaide gebied mooi is opgekomen, maar afgelopen voorjaar en zomer nog een vrij eenzijdig beeld gaf. Sommige zaden beginnen ook pas na het eerste seizoen en het is dan ook belangrijk dat het beheer en onderhoud van een idylle (zoals het maaien) goed gebeurd. Naar verwachting gaat de gemeente dit voor hun rekening nemen. Ook zullen er nog prullenbakken geplaatst worden. Samengevat kunnen we zeggen dat de eerste fase van de opzet succesvol afgerond is.

Er zijn ideeën om het gebied van de Idylle volgend jaar verder uit te breiden, aan te kleden en nog meer inhoud te gaan geven. Om deze activiteiten in goede banen te leiden is het waarschijnlijk nodig om een stichting of vereniging op te richten die de verdere exploitatie van de idylle de komende jaren op zich kan nemen. Het is dan ook gemakkelijker om in aanmerking te komen voor subsidies en met diverse partijen in gesprek te gaan.

Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die hun creativiteit en passie voor de natuur willen inzetten om de Idylle een groter en mooier gebied te laten worden. Wat we van je vragen? Circa 4x per jaar in overleg bij elkaar komen en mee- denken en waar mogelijk meehelpen bij het in gang zetten van allerlei acties ten behoeve van de idylle. Aanmelden via e-mail naar Idyllewaadhoeke@gmail.com