Er blijken problemen te zijn met de walbeschoeiing in de Rietbuurt. Na 10 jaar beginnen er op sommige plaatsen rotte plekken te ontstaan. In principe zijn de bewoners zelf verantwoordelijk voor het onderhoud eraan. Maar op basis van de kwaliteitseisen van de gemeente mag je er wel vanuit gaan dat de beschoeiing zo’n 20 – 30 jaar meegaat. In ons overleg met BPD en gemeente hebben we dit ook al aan de orde gesteld. BPD heeft een extern adviesbureau ingeschakeld om hiernaar te kijken. Zodra meer duidelijkheid is, komt BPD hierop terug.

Bewoners die rotte plekken in hun beschoeiing constateren wordt aangeraden dit bij BPD te melden via info.elfstedenwijk@bpd.nl