Beste (nieuwe) buurtbewoner(s),

Allereerst van harte welkom in de Alvestêdewyk! Daarnaast willen wij graag de volgende punten bij u onder de aandacht brengen.In 2013 is er in de wijk een brede wijkvertegenwoordiging (Stichting B.W.V. Alvestêdewyk) opgericht. Geen buurtvereniging in de traditionele zin maar een stichting die probeert de ontwikkeling van de wijk en de leefbaarheid positief te beïnvloeden en die als gesprekspartner naar de projectontwikkelaar en de gemeente optreedt.

Periodiek verspreiden we een nieuwsbrief (De Stempelpost) met het laatste nieuws. Wilt u deze ook ontvangen dan graag even een e-mail naar alvestedewyk@gmail.com met hierin uw naam en op welk e-mailadres(sen) u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
Sinds 2015 is er in de wijk een WhatsApp Buurt Preventiegroep (WABP) actief n.a.v. inbraken en vernielingen die hebben plaatsgevonden. Wilt u zich ook aanmelden voor deze app-groep (Alvestedewyk WABP) stuur dan een e-mail met het 06-nummer naar alvestedewyk@gmail.com dan voegen we u toe. U kunt zich ook aanmelden via de site van WhatsApp Buurtpreventie https://www.wabp.nl.
Daarnaast is er nog een algemene Alvestedewyk app-groep voor allerlei nieuwtjes, weggelopen huisdieren, gevonden voorwerpen, etc. Voor deze groep kunt u zich aan- melden door een berichtje te sturen naar Chris Assies, 06-17714516.
De Alvestêdewyk is een nieuwbouwwijk die nog lang niet klaar is. De diverse bouwactiviteiten zorgen regelmatig voor overlast. Schroom niet om projectontwikkelaar, gemeente of aannemer aan te spreken als er gevaarlijke situaties (dreigen te) ontstaan.
N.B. De site van de projectontwikkelaar, Franeker Zuid C.V., verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Alvestêdewyk is https://www.nieuwbouw-elfstedenwijk.nl.

U kunt ons ook vinden op Facebook, pagina www.facebook.com/alvestedewyk

Tenslotte hopen we vooral dat u hier met veel plezier zult wonen en waar mogelijk
meewerken aan een prettige leefomgeving voor alle wijkbewoners.

Met vriendelijke groet, BWV Alvêstedewyk.