De volgende werkzaamheden moeten nog uitgevoerd worden om de eerste fase van de Riet- buurt en Lanenbuurt af te ronden:

• Parkeerterrein tussen Blikfaart en Sudhoeksterfaart 2022 week 47-51
• Blikfaart 2023 week 2 – 5
• De Rie tussen Blikfaart en Sudhoeksterfaart 2023 week 5 – 8
• Sudhoeksterfaart 2023 week 7 –12

Dit betekent dat voor het einde van de eerste helft van 2023 de boel gereed is en de straten qua beheer en onderhoud overgedragen worden aan de gemeente.